รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19

 

 

 

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์
ระหว่างวันที่ 11 -17 ธันวาคม 2565
ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์)
จำนวน 3,419 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 488 ราย/วัน
ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์)
จำนวน 113 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 16 ราย/วัน
———————
หายป่วยสะสม 2,495,473 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
เสียชีวิตสะสม 11,807 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ที่มา : https://www.facebook.com/thaimoph

#โควิด19
#DMHT
#กรมควบคุมโรค
#ไทยรู้สู้โควิด
#ไทยรู้สู้โรคและภัยสุขภาพ